Rekisteriseloste

Rekisteriseloste


TMI Arkisydän on kotihoidon ja –palvelun tukipalveluita tuottava yritys, jonka omistaja on Tiina Kaarina Jokela. 
Tämä rekisteriseloste koskee TMI Arkisydämen asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. Tiina Jokela vastaa rekisterinpitäjänä tietojen käsittelystä. 
TMI Arkisydän käsittelee asiakkaiden henkilötietoja pääasiallisesti laskutusta varten. Kunnioitan asiakkaiden yksityisyydensuojaa ja sitoudun suojaamaan henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

TMI Arkisydän 
Jokela Tiina p. 040 777 57 49
 arkisydan(a)gmail.com 


Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet 

  • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
  • laskutusosoite, mikäli se on eri kuin asiakkaan osoite 

Tiedot saadaan pääasiallisesti asiakkaalta itseltään tai hänen lähiomaiseltaan. Satunnaisesti tietojen päivittämiseen voidaan käyttää ulkopuolisia lähteitä, kuten Fonecta tms. osoitetietojärjestelmää varmistaaksemme, että asiakasta koskevat tiedot ovat ajantasaisia ja virheettömiä. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet 

Henkilötietoja käytetään lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi: 
  • laskutukseen ja maksun valvontaan 
  • asiakaskirjeiden ja -tiedotteiden lähettämiseen 
  • asiakkuutta vahvistaviin markkinointitoimenpiteisiin 

Tietojen säilytysaika 

Säilytän asiakkaan tietoja niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakas voi itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan seuraavassa kohdassa kuvatun vaikutusmahdollisuuksien kautta. 

Markkinointia varten tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää, eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin: 

  • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Asiakkaan pyynnöstä oikaisen, poistan tai täydennän tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. 

  • Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus: Asiakas voi milloin tahansa kieltää tietojensa käsittelyn suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuun osoitteeseen. 

  • Valitusoikeus: Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän rekisteriselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän rekisteriselosteen lopusta. 

Tietojen luovutukset 

En luovuta asiakkaan tietoja ulkopuolisille. 

Tietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle 

En siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Käytän tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain määritellyllä henkilöllä, joka tarvitsee tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana, ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla. 

Yhteydenotot 

Tähän rekisteriselosteen liittyvät tiedustelut voi lähettää rekisteriselosteen alussa mainitulle henkilölle. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Palvelun tuottaa Fokus-Visual
TMI Arkisydän (c)2018, All Rights Reserved